section and everything * * @package Optimizer * * @since Optimizer 1.0 */ /*OPTION DEFAULTS*/ global $optimizer; $optimizer = optimizer_option_defaults(); ?> Vận chuyển hành khách tên hiệu xe” Gia Nguyễn” - Hút bể phốt Lạng Sơn

Vận chuyển hành khách tên hiệu xe” Gia Nguyễn”

Vận chuyển hành khách
– Vận chuyển hành khách theo hợp đồng: Xe 16 chỗ, 30 chỗ
+ Cty nhận vận chuyển hành khách đi thăm quan, du lịch, đám cưới…
+ Vận chuyển đoàn công tác của các cơ quan, đơn vị, trong và ngoài tỉnh
* Cty có đầy đủ bộ hợp đồng phục vụ kiểm toán gồm:
+ Biên bản làm việc
+ Hợp Đồng
+ Biên Bản thanh lý
+ Nghiệm thu
+ Hoá đơn

– Vận chuyển hành khách theo tuyến: Tên hiệu xe trên đường:

Lạng sơn——————————Y Tịch (55km)
( Đi )—————————————( Đi )
Chuyến 1: 06h00”———Chuyến 1: 05h30”
Chuyến 2: 08h30”———Chuyến 2: 08h30”
Chuyến 3: 14h00”———Chuyến 3: 13h00”
Chuyến 4: 16h30”———Chuyến 4: 16h30”
Lưu ý: – Từ Y Tịch ra đến TT Đồng Mỏ 30 Phút.
– Từ TP L ạng Sơn đ ến TT Đồng Mỏ 60 Phút.
Số máy chuyên để gọi xe : 0971.235.270 ( chỉ có 1 số duy nhất )

">